Hälsotest i Halmstad
& Coaching

Gör hälsotester för egen hälsa eller som företag

Våra tester visar snabbt och effektivt din kropps status. Har du tillräckligt bra kondition för att orka vardagen? Har du tillräckligt med muskelmassa för att klara av ålderdomen? innebär ditt rörelsemönster hög eller låg skaderisk?

Hos mig tillsammans med Halmstad fystester kan du genomföra hälsotester som ger dig värdefull information om din fysiska hälsa. Oavsett om du är intresserad av att förbättra din egen hälsa eller som företag vill se till att dina anställda håller sig friska, erbjuder jag en bekväm och tillförlitlig lösning. 

Att vara medveten om sin fysiska status är viktigt för att kunna leva ett hälsosamt liv. Våra hälsotester ger dig möjlighet att få en klar bild av din kropp samt identifiera eventuella områden som behöver förbättras. Genom att mäta faktorer som kondition, muskelmassa och rörelsemönster kan du få en helhetsbild av din hälsa och ta aktiva steg för att förbättra den.

För företag är det av yttersta vikt att deras anställda håller sig fiska och produktiva. Genom att erbjuda hälsotester till dina anställda kan du främja en hälsosam arbetsmiljö och minska risken för sjukdom och skador. Genom att mäta de fysiska parametrarna hos dina anställda kan du också identifiera eventuella hälsorisker i tid och sätta in åtgärder för att förebygga dem. 

En annan fördel med våra hälsotester är att de ger dig ett konkret och mätbart sätt att bedöma din träning och få resultaten på papper. Istället för att bara förlita sig på subjektiva upplevelser och känslor kan du få objektiva resultat som visar hur väl din träning fungerar och om du gör framsteg. Detta kan vara till stor hjälp för att anpassa och optimera din träning för att nå dina mål.

Olika hälsotester

Kroppskomposition, Vi utför en noggrann kroppssammansätningsanalys som ger detaljerad information om kroppsfett, visceralt fett, muskelmassa, muskelbalans, proteiner, mineraler och mer. Vi använder den högprecisioniga inbody 770 för att mäta körkompositionen. 

Konditionstest, Vi erbjuder även en uppskattning av din syreupptagningsförmåga och kondition. Genom testet får vi en indikation på din VO2max, som sedan beräknas med könsspecifika ekvationer. Ekvationen tar hänsyn till din ålder och belastning.

Rörelseanalys i 3D, Med hjälp av det avancerade 3D-verktyget Moovment Pro från Qinematic utför vi en noggrann analys av ditt rörelsemönster, din balans och din hållning. Efter analysen får du ett skräddarsytt övningsprogram och plan som hjälper dig att effektivt nå dina mål. Oavsett om du vill bli av med smärta, rehabilitera en skada eller förbättra din styrka.

Hälsotest Rörelse – 1 895 kr

I detta paket ingår alla tre hälsotester, Kroppskomposition, Konditionstest och Rörelseanalys i 3D. Detta paket tar cirka 45 minuter att genomföra, en utmärkt start i din träningsresa eller en koll att träningen går åt rätt håll.

 

Boka
redan idag!

Tillsammans kan vi uppnå dina mål!

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.