Allmänna villkor

Allmänna villkor för fysisk och online coaching:

 1. Åldersbegränsning och vårdnadshavare:

  • Mina tjänster och produkter är avsedda endast för personer över 18 år. Minderåriga kan endast ingå avtal med mig under förutsättning att en vårdnadshavare är delaktig i avtalsprocessen.
 2. Köpvillkor:

  • Alla köpta produkter och tjänster måste användas inom 1 år från inköpsdatum.
  • Jag tillämpar inte frivillig ångerrätt, bytesrätt eller öppet köp, förutom de konsumenträttigheter som finns fastställda enligt lag.
 3. Boknings- och avbokningsvillkor för PT-träff:

  • Avbokning av bokad PT-träff måste ske senast 24 timmar innan avtalad tid. Vid sen avbokning har jag rätt att debitera full avgift och betrakta tillfället som utnyttjat.
  • Vid utebliven närvaro på en inbokad PT-träff, utan korrekt avbokning, har jag rätt att debitera full avgift och betrakta tillfället som utnyttjat.
 4. Användningsbegränsningar:

  • Mina tjänster och produkter får endast användas av Kunden för Kundens privata bruk och får därmed inte överlåtas eller nyttjas av någon annan eller i kommersiellt syfte. 
  • Mina tjänster är inte för dig som har ätstörningar eller sjukdomar som anorexi, bulimi eller ortorexi. Jag rekommenderar starkt att du söker råd från en läkare eller dietist innan du använder mina tjänster.
 5. Begränsning av ansvar och måluppfyllnad:

  • Jag kan inte hållas ansvarig för olyckor eller skador till följd av att Kunden inte har medverkat till tjänstens genomförande på ett sätt som erfordras. Jag kan inte heller hållas ansvarig för resultat av träning och kostupplägg.
  • Min roll är att tillhandahålla verktyg och råd med vetenskapligt belägg, men det slutliga ansvaret för att uppnå önskade resultat ligger hos Kunden.
 6. Ansvar:

  • Samtliga kunder ansvarar för att ha kännedom om användning av gymmens utrustning och regler. Varje kund tränar på egen risk. Alexander Madarov friskriver sig därmed från allt ansvar vad gäller personskador, skador på personliga tillhörigheter och/eller skador på anläggningens utrustning. Kunder har ansvarar själva för att sitt hälsotillstånd är sådant, att det utan risk, tillåter deltagande i tjänster av Alexander Madarov. 

Genom att använda mina tjänster och produkter accepterar du och godkänner att du har läst och förstått dessa villkor och åtar dig att följa dem under hela avtalsperioden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.